Hai anh thợ làm vườn số đỏ được phang phập chị chủ nhà, tưởng vào chị chủ nhà. hai anh cu to còn chưa nói xong, bên cạnh hai anh ta có một người đàn bà tên là Vương hai anh Nga vượt lên phía trước tiếp
lời. Úi . Tin tưởng váo chị chủ nhà. Vì cái gì. hai anh cười hỏi, kỳ thật tình huống căn bản hai anh nắm được so với hiện tại bây giờ cũng không sai
biệt lắm, nhưng đã rất lâu không có giống như ngày hôm nay cùng dân chúng nông thôn mặt đối mặt tán gẫu, tại đây dân tình chất phác, không
giống những thị khu, sex trung quốc dân chúng kia rất là khôn lanh, tại nơi đó ít khi nào nghe được lời nói…