Hai ông thầy giáo đốn mạt đè cô giáo ra địt lên bờ xuống ruộng, dâm dục.. Tuy hai người cùng một chỗ thường xuyên bú liếm lẫn nhau, nhưng hai người đàn bà cũng biết, làm gì cũng không có thể so với cây con
cặc thật sự của người đàn hai anh. Nhưng đàn hai anh thì lại không nhất định đáng tin, Tạ cô giáo qua bài học với hai anh đã nhận được quá nhiều
tổn thương, thế cho nên cô giáo bây giờ đối với đàn hai anh vẫn có một loại cảm giác sợ hãi, cho nên khi chứng kiến cô giáo nhắc đến hai anh
hai anh với biểu lộ say mê, sex hàn quốc cô giáo thật là có chút ghen ghét. Chuyện cô giáo và cô giáo dâu làm sao thay…