Mây mưa với em bồ nhí đáng yêu lồn cực khít, anh giao cho anh, đừng có nói đây là vì tốt cho tay anh đấy nhé. anh trả lời lại một cách mỉa mai. em bồ nhí ngữ
khí trì trệ, em bồ nhí thật không ngờ, sex nhật bản anh lại nhanh như vậy sẽ biết chuyện này, có thể là tay anh nói cho anh biết. Được rồi, vậy
đến cùng cậu muốn cái gì . Hoặc nếu là muốn tiền, cậu cứ ra cái giá đi. Tôi không cần tiền, mà chỉ có một điều kiện, đem mối quan hệ anh
với các em bồ nhí thực tập mà em bồ nhí biết, liệt kê một cái danh sách, tên tuổi, địa…