Nữ sếp của mình là một con đàn bà đã dâm lại còn nứng lồn, mật rồi. Hơn 40 người vừa tử vừa thương, lại dám giấu diếm không báo, chuyện này nếu để cho truyền thông biết, trong huyện những lãnh đạo này
cùng với công trường làm đường số 1 có quan hệ, ai cũng muốn trốn tránh trách nhiệm. sếp nữ dâu ngủ chưa . Nói nhảm, biết bây giờ đã mấy giờ
chưa, đã trễ thế như thế này mà sếp nữ lại gọi điện thoại, khẳng định là không có chuyện tốt. sếp nữ dâu đúng là không có chuyện tốt, vlxx mấy ngày nay
trong huyện có chuyện gì lớn phát sinh không vậy sếp nữ. Lúc này mà làm gì có chuyện đại sự phát sinh, bộ…